AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng: 

  • A. Các hạt mang điện dương chuyển động có hướng tạo ra dòng điện 
  • B. Các electron chuyển động có hướng tạo ra dòng điện
  • C. Chỉ khi nào vừa có các hạt mang điện dương và âm cùng chuyển động có hướng thì mới tạo ra dòng điện 
  • D. Các câu A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>