AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết luận nào dưới đây là đúng? 

  • A. Vật nhiễm điện có khả năng đẩy các vật khác 
  • B. Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật khác
  • C. Vật nhiễm điện có khả năng không đẩy, không hút các vật khác 
  • D. Vật nhiễm điện có khả năng vừa đẩy, vừa hút các vật khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>