AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng nhất?

  Một mạch điện thắp sáng bóng đèn thì phải có: 

  • A. Nguồn điện, bóng đèn 
  • B. Dây dẫn, bóng đèn, công tắc
  • C.  Nguồn điện, bóng đèn, dây dẫn 
  • D. Nguồn điện, bóng đèn, công tắc và dây dẫn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>