YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai ? 

  • A. Aminoaxit tác dụng được với các chất: dd NaOH, dd HCl, C2H5OH.
  • B. Số nguyên tử H trong phân tử aminoaxit có một nhóm amino luôn lẻ.
  • C. Aminoaxit là những chất rắn, ở dạng tinh thể không màu, vị hơi ngọt, tan trong nước. 
  • D. Các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: metyl amin, amoniac, lysin, anilin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Câu D sai

  Chất làm quỳ tím chuyển sang màu xanh thì phải có tính bazơ, ví dụ như các amin, hidroxit của kim loại kiềm, kiềm thổ (Ca, Ba) và các amino axit có số nhóm –NH> -COOH

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 48437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON