YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho anilin tác dụng với các chất sau: dd Br2, dd HCl, dd NaOH, NaCl. Số phản ứng xảy ra là 

  • A. 3.            
  • B. 1.     
  • C. 2.                          
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  C6H5NH2  + HCl → C6H5NH3Cl

  C6H5NH2  +  3Br2  → C6H2Br3NH2 + 3HBr

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 48423

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON