YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Pháp luật quy định đối tượng nào có quyền tố cáo? 

  • A. Các cán bộ có thẩm quyền. 
  • B. Cá nhân và tổ chức đều có quyền. 
  • C. Chỉ công dân mới có quyền. 
  • D. Chỉ các tổ chức mới có quyền. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98611

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON