YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mục đích của tố cáo là 

  • A. khôi phục quyền và lợi ích của công dân. 
  • B. phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật. 
  • C. khôi phục danh dự. 
  • D. bảo vệ quyền tự do cơ bản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98632

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON