ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Pháp luật đã thể hiện đặc trưng nào dưới đây trong trường hợp cảnh sát giao thông xử phạt đúng quy định hành vi đi xe máy ngược chiều, gây tai nạn của Chu tịch UBND phường X.

  • A. Tính quy phạm phổ biến. 
  • B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
  • C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
  • D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Vì thuộc tính quy phạm phổ biến của pháp luật thể hiện ở chỗ:

  + Là khuôn mẫu chung cho nhiều người.

  + Được áp dụng nhiều lần trong không gian và thời gian rộng lớn.

  + Làm nên giá trị công bằng bình đẳng của pháp luật

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28188

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON