ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai vợ chồng anh T cùng làm trong cơ quan nhà nước. Mỗi lần con ốm, anh T luôn bắt vợ phải nghỉ làm. Hành  vi này của anh T đã vi phạm vào nội dung nào dưới đây về quyền bình đẳng giữa vợ và chồng?

  • A. Giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.
  • B. Thực hiện các chức năng gia đình.
  • C. Nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật.
  • D. Nuôi con theo quy định của pháp luật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Nội dung bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân bao gồm:

  + Quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong lựa chọn nơi cư trú

  + giữ gìn danh dự nhân phẩm

  + Tôn trọng tự do tín nguỡng tôn giáo

  + Giúp đỡ nhau cùng phát triển

  + Bình đẳng trong quyết định sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gđ

  + Sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của PL. (phù hợp nội dung đáp án C)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28134

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF