ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hành vi xâm hại tới các quan hệ tài sản là vi phạm pháp luật

  • A. kỷ luật
  • B. hành chính
  • C. dân sự
  • D. hình sự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Vì Vi phạm dân sự là hành vi trái pháp luật và có lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm hại tới các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân phi tài sản.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28136

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF