YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở ruồi giấm một gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn. Xét phép lai sau: \(P:\frac{{Ab}}{{aB}}\frac{{De}}{{dE}}{X^M}{X^m} \times \frac{{AB}}{{ab}}\frac{{DE}}{{de}}{X^m}Y\)

  Khoảng cách A và B là 20cM , khoảng cách giữa D và E là 40% theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

  (1) F1 có tối đa 400 kiểu gen

  (2) F1 có tối đa 36 kiểu hình

  (3) Kiểu hình mang tất cả các tính trạng trội là 16.5%

  (4) Cơ thể F1 chứa toàn gen lặn 0.25% 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101244

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON