YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Đời con của phép lai: P: AaBBDd x AaBbdd có tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình lần lượt là: 

  • A.  2:2:2:2:1:1:1:1:1:1:1:1 và 3:3:1:1
  • B. 2:2:2:2:1:1:1:1:1:1:1:1 và 9 :3:3:1
  • C. 2:2:2:2:1:1:1:1 và 3:3:1:1
  • D. 2:2:1:1:1:1:1:1 và 3:3:1:1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101220

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON