YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một loài thú , cho cá thể cái mắt đỏ ,đuôi ngắn giao phối với đực mắt trắng, đuôi dài, thu được F1 gồm 100% cá thể mắt đỏ ,đuôi ngắn. Cho F1 giao phối với nhau F2 phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái mắt đỏ, đuôi ngắn :20% cá thể đưc mắt đỏ , đuôi ngắn: 20% cá thể đưc mắt trắng , đuôi dài: 5% cá thể đưc mắt trắng , đuôi ngắn:5% cá thể đưc mắt đỏ, đuôi dài, cho biết một gen quy định một tính trạng,không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu đúng

  (1) Các tính trạng trên tuân theo quy luật di truyền liên kết với giới tính

  (2) F2 có 20% số cá thể cái dị hợp về 2 căp gen 

  (3) Trong quá trình phát sinh giao tử cái, ở F1xảy ra hoán vị gen với tần số 20%

  (4) Các cá thể cái F2 cho ra 4 loại kiểu gen, trong đó kiểu gen dị hợp chiếm 3/5  

  • A. 3
  • B. 1
  • C. 4
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101234

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON