YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở nhiệt độ nào cây ăn quả có múi sẽ ngừng sinh trưởng? 

  • A. < 150C
  • B. < 50C
  • C. < 130C
  • D. < 170C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Dưới 130C cây ngừng sinh trưởng

  Dưới - 50C cây sẽ bị chết.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15896

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON