YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ô nhiễm không khí từ cuộc cách mạng công nghiệp đã làm đen vỏ cây bạch dương ở Anh. Sự thay đổi này của môi trường sẽ gây ảnh hưởng thế nào đối với các loài bướm đậu trên cây bạch dương? 

  • A. Thay đổi tần số alen
  • B. Tăng số lượng cá thể bướm có màu đen
  • C. Phân hóa khả năng sống sót 
  • D. Tất cả các điều kiện trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong môi trường có bụi than, màu đen trở thành có lợi cho bướm vì vậy thể đột biến được chọn lọc tự nhiên giữ lại trong khi đó dạng bướm trắng bị đào thải dẫn đến sự phân hóa khả năng sống sót, tác động của chọn lọc tự nhiên gián tiếp làm thay đổi tần số alen của quần thể.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 131086

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON