AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở nhiệt độ 30oC, độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại của không khí lần lượt là 24,24 g/mvà 30,3 g/m3. Độ ẩm tương đối của không khí khi đó là 

  • A. 80%.     
  • B. 85%.
  • C. 90%.       
  • D. 95%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA