YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây không đúng?

  • A. Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại.
  • B. Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hơi nước trong không khí trở nên bão hòa và không khí có độ ẩm cực đại.
  • C. Độ ẩm cực đại là độ ẩm của không khí bão hòa hơi nước.
  • D. Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo đơn vị g/m3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Độ ẩm cực đại  là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa hơi nước bảo hoà.

  ⇒ Chọn A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA