AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Buổi sáng, nhiệt độ không khí là 23oC và độ ẩm tỉ đối là 80%. Tính độ ẩm tuyệt đối của không khí ở \(23^oC\).

  • A. \(16,84 g/m^3\)
  • B. \(15,48 g/m^3\)
  • C. \(15,84 g/m^3\)
  • D. \(16,48 g/m^3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  • Buổi sáng nhiệt độ không khí là \(t_1\) = \(23^oC\), độ ẩm tỉ đối là \(f_1\) = 80%.

  • Mặt khác, độ ẩm cực đại (đo bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí) ở nhiệt độ \(23^oC\) là \(A_1\) = 20,60 \(g/m^3\).

  • Độ ẩm tuyệt đối của không khí ở \(23^oC\) là:   \(a_1 = f_1. A_1 = 80\%.20,6 = 16,48 g/m^3\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>