AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở nhiệt độ 20oC, khối lương riêng của hơi nước bão hòa là 17,3 g/m3. Biết độ ẩm tương đối cảu không khí là 90%. Độ ẩm tuyệt đối của không khí khi đó là 

  • A. 86,50 g/m3.        
  • B. 52,02 g/m3.
  • C. 15,57 g/m3.        
  • D. 17,55 g/m3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  a = Af = 17,3.0,9 = 15,57 g/cm3.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA