YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở 20oC, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa là 17,3 g/m3, độ ẩm tương đối là 80%, độ ẩm tuyệt đối là a1. Ở 30oC, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa là 30,3 g/m3, độ ẩm tương đối là 75%, độ ẩm tuyệt đối là a2. Hiệu (a1 – a2) bằng 

  • A. 11,265 g.        
  • B. 8,885 g.
  • C. – 11,265 g.             
  • D. – 8,885 g.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  a1 – a2 = f1A1 – f2A2 = 0,8.17,3 – 0,75.30,3 = - 8,885 g.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>