ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Không khí ở \(30^oC\) có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 \(g/m^3\). Hãy tính độ ẩm tỉ đối của không khí ở \(30^oC\).

  • A. 51,1%
  • B. 61,1%
  • C. 81,1%
  • D. 71,1%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Ta có:

   • Không khí ở  \(30^oC\) có độ ẩm cực đại là A = 30,29 \(g/m^3\).

   • Theo đề bài thì ở \(30^oC\) độ ẩm tuyệt đối của không khí là \(\alpha\) = 21,53 \(g/m^3\).

   • Độ ẩm tỉ đối của không khí ở \(30^oC\) bằng:

  \(f=\frac{\alpha }{A}=\frac{21.53}{30.29}=0,711=71,1\%\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP