AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Buổi trưa, nhiệt độ không khí là 30oC và độ ẩm tỉ đối là 60%. Hãy tính độ ẩm tuyệt đối của không khí vào buổi trưa ?

  • A. 19,174 \(g/m^3\).
  • B. 18,174 \(g/m^3\).
  • C. 17,174 \(g/m^3\).
  • D. 16,174 \(g/m^3\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Ta có:

   • Buổi trưa nhiệt độ không khí là \(t_2\) = \(30^oC\) và độ ẩm tỉ đối \(f_2\) = 60%.
   • Mặt khác, độ ẩm cực đại (đo bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí) ở nhiệt độ \(30^oC\) là \(A_2\) = 30,29 \(g/m^3\).
   • Độ ẩm tuyệt đối của không khí ở \(30^oC\) là:

                        \(a_2 = f_2. A_2 = 60\%. 30,29 = 18,174 g/m^3.\)

  ⇒ Theo trên ta thấy 1m3 không khí buổi  trưa chứa tới 18,174 \(g/m^3\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA