AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở 250C, thế điện cực chuẩn của cặp Ni2+/Ni là -0,26V, cặp Ag+/Ag là 0,8V. Tính suất điện động của pin điện hóa Ni-Ag?

  • A. 1,86V 
  • B. 1,06V 
  • C. 1,34V
  • D. 0,54V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>