AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng nào sau đây mô tả đúng thí nghiệm trên?

  • A. Không có hiện tượng gì.
  • B. Có kết tủa keo trắng tạo thành, kết tủa không tan.
  • C. Có kết tủa keo trắng tạo thành, rồi kết tủa tan dần.
  • D. Có khí thoát ra và có kết tủa tạo thành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>