AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Poli(metyl metacrylat) (kí hiệu PMMA) có đặc tính trong suốt, cho ánh sáng xuyên qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. PMMA được tổng hợp từ monome nào sau đây?

  • A. CH2=CH-CH=CH2 
  • B. H2N-(CH2)5-COOH
  • C. CH2=CH2 
  • D. CH2=(CH3)C(COOCH3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>