AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 7,3 gam Gly-Ala phản ứng với 125 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn khan là

  • A. 10,5 gam. 
  • B. 11,4 gam. 
  • C. 9,2 gam
  • D. 10,4 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA