AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nhỏ dung dịch Y vào dung dịch X thấy có kết tủa tạo thành. Các cặp dung dịch X, Y nào dưới đây thoả mãn điều kiện trên?

  (1) dung dịch Br2, phenol;

  (2) dung dịch NaOH, phenol

  (3) dung dịch HCl, C6H5ONa;

  (4) dung dịch Br2, fomalin;

  (5) dung dịch HCl, anilin;

  (6) dung dịch Br2, anilin.

  • A. (2), (4), (6).
  • B. (1), (5), (6). 
  • C. (1), (3), (6). 
  • D. (2), (5), (6).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA