RANDOM
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là phương hướng để phát triển giáo dục – đào tạo nước ta?

  • A. Mở rộng quy mô giáo dục.
  • B. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục.
  • C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.
  • D.  Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>