AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm 

  • A. kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tập thể.
  • B. kinh tế tập thể và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
  • C. kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân.
  • D. kinh tế tư bản tư nhân và tư bản nhà nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>