AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Linh mục Đ trong các bài giảng đạo của mình thường xuyên cố tình đưa các nội dung xuyên tạc sự thật nhằm chống đối lại Đảng và Nhà nước ta. Việc làm của linh mục Đ đã vi phạm nội dung nào sau đây trong quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

  • A. Các tôn giáo chung sống hòa bình với nhau.
  • B. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. 
  • C. Các tôn giáo có quyền hoạt động theo quy định pháp luật.
  • D. Các cơ sở tôn giáo hợp pháp được bảo vệ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>