ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những quyết định của Hội nghị Ianta đã tác động như thế nào đến tình hình thế giới?

  • A. Tạo nên khuôn khổ trật tự thế giới mới từng bước thiết lập - trật tự hai cực Ianta
  • B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.
  • C. Làm nảy sinh mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau.
  • D. Đánh dấu sự xác lập vai trò duy nhất thống trị toàn cầu của Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64889

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON