ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu của Trung Quốc trong cuộc cải cách mở cửa từ năm 1978 là

  • A. nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài. 
  • B. độc lập tự chủ, tiến bộ xã hội.
  • C. giàu mạnh, dân chủ, văn minh.
  • D. tự do, bình đẳng, bác ái.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64914

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON