AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những bài thơ nào sau đây cùng đề tài viết về Bác của nhà thơ Tố Hữu?

  • A. Người đi tìm hình của nước, Theo chân bác, Bác ơi, Cháu nhớ Bác Hồ.
  • B. Sáng tháng năm, Cánh chim không mỏi, Theo chân Bác, Bác ơi.
  • C. Toàn thắng về ta, Đêm nay Bác không ngủ, Cánh chim không mỏi, Ảnh Bác.
  • D. Sáng tháng năm, Ảnh Bác, Theo chân Bác, Người đi tìm hình của nước. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>