YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Bài thơ Bác ơi được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

  • A. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang xảy ra gay go, ác liệt. Ngày 2/9/1969, Bác Hồ qua đời.
  • B. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đã giành được thắng lời, đất nước bước vào công cuộc xây dựng và đổi mới.
  • C. Khi hai miền Nam Bắc thống nhất, non sông thu về một mối.
  • D. Khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, nhân dân bắt tay vào công cuộc xây dựng Xã hội chủ nghĩa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 754

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON