AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bài thơ Bác ơi được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

  • A. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang xảy ra gay go, ác liệt. Ngày 2/9/1969, Bác Hồ qua đời.
  • B. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đã giành được thắng lời, đất nước bước vào công cuộc xây dựng và đổi mới.
  • C. Khi hai miền Nam Bắc thống nhất, non sông thu về một mối.
  • D. Khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, nhân dân bắt tay vào công cuộc xây dựng Xã hội chủ nghĩa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>