AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận biết 4 dung dịch sau: NaOH, H2SO4, Na2SO4, NaCl bằng phương pháp hóa học

  Lời giải tham khảo:

  - Dùng quỳ tím:

  + Hóa đỏ: H2SO4

  + Hóa xanh: NaOH

  + Không đổi màu: Na2SO4 và NaCl

  - Dùng BaCl2

  + Kết tủa trắng : Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

  + Không hiện tượng : NaCl

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>