AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngâm một lá kẽm trong 20g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm không tan nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên và nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.

  Lời giải tham khảo:

  nCuSO4 = 0,0125 mol 

  Zn     +    CuSO4     →  ZnSO4   + Cu

  0,0125        0,0125         0,0125

    mZn  =  0,0125.65 = 0,81 (g) 

    mZnSO4  = 0,0125.161 = 2,01 (g) 

    C%ZnSO4  =   10,05 %

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>