AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên lý làm việc của mạng điện sản xuất qui mô nhỏ:

  • A. Từ tủ máy biến áp → tủ phân phối → tủ động lực và tủ chiếu sáng.
  • B. Từ tủ động lực và tủ chiếu sáng  → tủ phân phối → tủ máy biến áp
  • C. Từ tủ phân phối  → tủ máy biến áp → tủ động lực và tủ chiếu sáng.
  • D. Từ tủ máy biến áp → tủ động lực và tủ chiếu sáng  → tủ phân phối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>