AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây là của mạng điện phân xưỡng sản xuất nhỏ

  • A. Có một máy biến áp riêng cấp chung cho cả mạng động lực và chiếu sáng.
  • B. Có nhiều máy biến áp riêng cấp hệ thống mạng động lực và chiếu sáng.
  • C. Không có trạm biến áp riêng, điện năng lấy từ dây hạ áp gần nhất.
  • D. Cả 3 đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>