YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nghiệm của phương trình \(x^2+100x+2500=0\) là:

    

  • A. \(50\)
  • B. \(-50\)
  • C. \(\pm 50\)
  • D. \(\pm 100\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\Delta =100^2-4.2500.1=0\)

  \(x=\frac{-100}{2.1}=-50\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 247

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF