YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho m là tham số của phương trình bậc hai ẩn x: \(x^2-2(m-1)x-3-m=0\) có nghiệm

  • A. ​Với mọi m
  • B. \(m>0\)
  • C. \(m\leq 0\)
  • D. \(m\geq 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\Delta =[-2(m-1)]^2-4.(-3-m)=4m^2-8m+4+4m+12\)

  \(=4m^2-4m+16=(2m-1)^2+15>0\forall m\epsilon \mathbb{R}\)

  Vậy pt luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 250

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF