YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho m là tham số của phương trình bậc hai ẩn x: \(x^2-2(m-1)x-3-m=0\) có nghiệm

  • A. ​Với mọi m
  • B. \(m>0\)
  • C. \(m\leq 0\)
  • D. \(m\geq 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\Delta =[-2(m-1)]^2-4.(-3-m)=4m^2-8m+4+4m+12\)

  \(=4m^2-4m+16=(2m-1)^2+15>0\forall m\epsilon \mathbb{R}\)

  Vậy pt luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 250

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON