YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Với giá trị nào của m thì phương trình bậc hai \(x^2+5x-m=0\) có đúng 1 nghiệm?

   

  • A. \(\frac{25}{4}\)
  • B. \(-\frac{25}{4}\)
  • C. \(\frac{25}{2}\)
  • D. \(-\frac{25}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\Delta =5^2-4.(-m).1=25+4m\)

  Để pt có nghiệm duy nhất \(\Leftrightarrow \Delta =0\Leftrightarrow 25+4m=0\Leftrightarrow x=-\frac{25}{4}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 252

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF