AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Không giải phương trình, hãy cho biết phương trình \(5x^2+9x-1=0\) có bao nhiêu nghiệm?

   

  • A. Vô nghiệm
  • B. 1 nghiệm kép
  • C. 2 nghiệm phân biệt
  • D. Vô số nghiệm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhận xét thấy rằng hệ số a, c trái dấu nên phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA