YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nghiệm của phương trình \(x^2-12x+36=0\) là:

  • A. \(6\) 
  • B. \(-6\)
  • C. \(\pm 6\)
  • D. \(6\) và \(12\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\Delta =0\Rightarrow x=\frac{-(-12)}{1.2}=6\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 248

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF