ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngâm một lá kẽm trong 20g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi phản ứng kết thúc. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng?

  • A. 0,2145g
  • B. 0,8125g
  • C. 0,6125g
  • D. 0,3125g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({m_{CuS{O_4}}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{20.10}}{{100}} = 2g\)

  nCuSO4 = 2 : 160 = 0,0125 mol

  Zn    +       CuSO4       →        ZnSO4   +  Cu

  1mol            1mol                      1mol          1mol

   ?                 0,0125mol               

  Theo pt: nZn = nCuSO4 = 0,0125 mol → mZn = 0,0125. 65 = 0,8125 (g)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116255

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF