YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 1,2 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít H­2 (đktc). Kim loại đó là:

  • A. Ba
  • B. Mg
  • C. Ca
  • D. Sr

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  M + 2HCl → MCl2 + H2
  ⇒ nM = \(n_{H_{2}}\) = 0,05 mol
  ⇒ MM = 24g (Mg)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10785

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON