YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52 g. Hãy xác định nổng độ mol của dung dịch bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn bộ lượng bạc giải phóng bám hết vào lá đồng).

  • A. 4M
  • B. 3M
  • C. 2M
  • D. 1M

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  PTHH: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

  Theo PTHH: 1 mol Cu phản ứng vừa đủ với AgNO3 thì tạo 2 mol Ag ⇒ khối lượng tăng là: 108.2 - 64 = 152g.

  Theo bài khối lượng tăng 1,52g

  ⇒  \({n_{Cu\,pu}} = \frac{{1,52}}{{152}} = 0,01mol\)

  Theo pt nAgNO3 = 2.nCu = 2. 0,01 = 0,02 mol

  Nồng độ dung dịch AgNO3

  \({C_{M\,\,AgN{O_3}}} = \frac{n}{V} = \frac{{0,02}}{{0,02}} = 1M\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116256

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON