AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sử dụng hàm ý trong giao tiếp ngôn ngữ sẽ:

  • A. Không phải chịu trách nhiệm về mục đích nói của phát ngôn.
  • B. Thể hiện sự tế nhị, lịch sự trong giao tiếp do giữ được thể diện của các nhân vật giao tiếp.
  • C. Tạo ra ý nghĩa hàm súc, sâu sắc hơn so với cách nói tường minh.
  • D. Tùy ngữ cảnh mà có thể có một hoặc một số tác dụng trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>