ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hàm ý của câu thơ “Bốn nghìn năm ta vẫn cứ là ta” là:

  • A. Dân tộc ta vốn là một dân tộc ngoan cường.
  • B. Truyền thống dân tộc kiên định mang bản sắc Việt Nam không thể thay đổi.
  • C. Không một thế lực ngoại xâm nào có thể đồng hóa dân tộc ta.
  • D. Cả A,B,C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA