YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hàm ý trong giao tiếp ngôn ngữ là:

  • A. Mục đích giao tiếp mà người nói muốn đạt tới một cách không trực tiếp.
  • B. Những căn cứ, cơ sở để hiểu nghĩa tường minh của câu nói.
  • C. Những nội dung được biểu thị bằng nghĩa đen của các từ ngữ trong câu.
  • D. Những thông tin trực tiếp về các nhân vật giao tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1848

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON