ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hàm ý trong giao tiếp ngôn ngữ là:

  • A. Mục đích giao tiếp mà người nói muốn đạt tới một cách không trực tiếp.
  • B. Những căn cứ, cơ sở để hiểu nghĩa tường minh của câu nói.
  • C. Những nội dung được biểu thị bằng nghĩa đen của các từ ngữ trong câu.
  • D. Những thông tin trực tiếp về các nhân vật giao tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1848

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON