AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năng suất lao động là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động?

  Lời giải tham khảo:

  Năng suất lao động là năng lực sản xuất của người lao động. Được tính bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra trong 1 đơn vị thời gian hoặc số lượng thời gian cần thiết để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm.

  Năng suất lao động phụ thuộc:

  • Sự khéo léo của người lao động.
  • Sự phát triển của khoa học công nghệ.
  • Tư liệu sản xuất.
  • Điều kiện tự nhiên.
  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA